Ons aanbod voor volwassenen

BIZ ontwikkelde het groepsaanbod 'gezond budget'. Het groepsaanbod wil de budgetvaardigheden van mensen versterken en hun zelfvertrouwen doen toenemen. Het groepsaanbod bestaat uit 5 sessies, met volgende inhoud:We richten ons met dit aanbod naar volwassenen met (een verhoogde kans op) financiële problemen  of mensen in een nazorgtraject


Ook voor anderstalige nieuwkomers ontwikkelde BIZ een groepsaanbod. Met dit aanbod willen we mensen op financieel vlak wegwijs maken in de samenleving.

Op vraag kunnen wij ook een aanbod op maat uitwerken.