Doorverwijskaarten 

Voor advocaat-schuldbemiddelaars, bewindvoerders,...ontwikkelden we recent doorverwijskaarten. We stelden ze op per gemeente van ons werkingsgebied. Ze geven concrete info om cliënten gericht  door te verwijzen naar: