Preventieaanbod voor jongeren

We richten ons voornamelijk naar jongeren van de 3de graad secundair onderwijs.  We hebben een aanbod voor jongeren van alle onderwijstypes (ASO tot BUSO en OKAN).  Naast scholen kunnen ook organisaties die met (kwetsbare) jongeren werken intekenen op ons aanbod.

Tijdens onze workshops bereiden we jongeren op financieel vlak voor op de stap naar zelfstandig wonen.

Het budgethuis

Op regelmatige tijdstippen organiseren wij een budgethuis in onze regio. Dit is een inleefhuis waar (klas)groepen naartoe komen om hen voor te bereiden op de stap naar zelfstandig wonen. Zij leren er onder meer wat een realistisch startersloon is en welke vaste, variabele en onverwachte kosten op hen af komen als zij de stap naar zelfstandigheid zetten.

Aanbod in de scholen of organisaties

We geven ook workshops in scholen en organisaties die met jongeren werken. Met deze workshops willen we jongeren voorbereiden op de stap naar zelfstandig wonen. We geven deze workshops aan de hand van een budgetspel, dat ontwikkeld werd door BIZ Limburg of aan de hand van een powerpointpresentatie. 

Wakosta.be

BIZ Vlaanderen ontwikkelde recent een website om met jongeren aan de slag te gaan rond financiële educatie. Leerkrachten en jongerenbegeleiders kunnen vrij gebruik maken van de website. Via www.wakosta.be kom je erbij.

Op geregelde tijdstippen organiseren we een webinar om leerkrachten wegwijs te maken in de website.