Preventieaanbod voor intermediairs

Het is belangrijk om financiële problemen zo snel mogelijk aan te pakken. Daarom ontwikkelde BIZ Vlaanderen een aanbod voor intermediairs. Onder intermediairs verstaan we bijvoorbeeld huisartsen, thuisverpleging, verzorgenden, leerkrachten, CLB’s en zorgcoördinatoren maar ook vakbonden, dienstenchequebedrijven, mutualiteiten,...Intermediairs komen regelmatig in contact met financieel kwetsbare mensen en kunnen hen toeleiden naar passende hulp. 


Volgende thema's kunnen aan bod komen tijdens dit groepsaanbod:Het aanbod wordt op maat gemaakt van de organisatie waar we het aanbod geven en kan zowel fysiek als digitaal gegeven worden.